Celtic Media Festival 2018
2-4 May 2018 2-4 May 2018

Celtic Media Festival

The Celtic Media Festival is supported by broadcast, film, cultural and economic development organisations throughout the Celtic countries. The Festival is an annual three-day celebration of broadcasting, film talent and excellence from Scotland, Ireland, Isle of Man, Wales, Cornwall and Brittany. Learn more

Mae'r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn cael ei chefnogi gan y diwydiant darlledu a ffilmiau, a sefydliadau diwylliannol a datblygu economaidd ledled y gwledydd Celtaidd. Mae'r Ŵyl flynyddol yn dridiau o ddathlu darlledu, talent ffilm a rhagoriaeth o'r Alban, Iwerddon, Ynys Manaw, Cymru, Cernyw a Llydaw.

 

Explore CMF Connect

A new hub for media professionals in the Celtic nations and regions.