CELTIC MEDIA FESTIVAL

AVIEMORE 2019

4 - 6 JUNE

FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

AN AGHAIDH MHÒR 2019

4 - 6MH ÒGMHIOS

BBC Radio nan GaidhealFestival
Newry 2010
Title
BBC Radio nan Gaidheal
Title in English
Entry Category
Radio Station of the Year
Produced By
BBC Radio nan Gaidheal