CELTIC MEDIA FESTIVAL

AVIEMORE 2019

4 - 6 JUNE

FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

AN AGHAIDH MHÒR 2019

4 - 6MH ÒGMHIOS

BBC Radio Nan GàidhealFestival
Inverness 2015
Title
BBC Radio Nan Gàidheal
Entry Category
Radio Station of the Year
Produced By
BBC Radio nan Gàidheal
Producer
Floraidh Maclean
Directed By
n/a