CELTIC MEDIA FESTIVAL

QUIMPER 2021

7 - 9 SEPTEMBER

Prosiect iBeacons Oriel Plas-Glyn-y-Weddw

Mae prosiect Oriel Plas-Glyn-y-Weddw yn defnyddio technoleg iBeacon i ddehongli celf a hanes. Dechreuodd y prosiect gydag ap i gyd-fynd ag arddangosfa gan yr artist Diane Metcalfe, gydag iBeacons yn ysgogi cynnwys aml-gyfrwng ar gyfer pob darlun unigol. Mewn ail arddangosfa yng Ngholeg Menai, rhoddwyd rhwydd hynt i artistiaid ddefnyddio iBeacons mewn modd creadigol. Mae'r ap terfynol ar gyfer PGYW yn darparu gwybodaeth i ymwelwyr ynghyd a chanllaw sain hunan-guradu. Mae’r cynnwys yma yn cael ei sbarduno gan yr iBeacons.

The Oriel Plas-Glyn-y-Weddw project uses iBeacon technology to interpret art and history. The project began with an app to accompany an exhibition by the artist Diane Metcalfe, with iBeacons triggering audio visual content for each individual painting. In a second exhibition at Coleg Menai, artists were given free reign to use iBeacons creatively. The final app for PGYW delivers visitor information and a self-curation audio guide, also triggered by iBeacons.Festival
Inverness 2015
Title
Prosiect iBeacons Oriel Plas-Glyn-y-Weddw
Title in English
Oriel Plas-Glyn-y-Weddw iBeacons Project
Entry Category
Kieran Hegarty Award for Innovation
Produced By
Cwmni Da
Producer
Phil Stead