CELTIC MEDIA FESTIVAL

QUIMPER 2021

7 - 9 SEPTEMBER

Spòrs na Seachdain

Iain Moireasdan le prògram sònraichte mu ìomhaigh geam na h-iomain san latha an-diugh air thoiseach air Cuairt Dheireannach Cupa na Camanachd a tha tachairt anns a’ Ghearasdan. On the day of the Camanachd Cup Final, John Morrison hosts a shinty special trackside at An Aird, Fort William. The sport team look at the current state of the men’s, women’s and youth game across Scotland and the importance of community support.Festival
Celtic Media Festival 2020
Title
Spòrs na Seachdain
Title in English
Entry Category
Radio Sports
Produced By
BBC Scotland Multiplatform Productions
Producer
Mairi MacRitchie
Broadcaster
BBC Radio nan Gàidheal